Convocatorias

21-09-2018 -

Convocatoria pública para a concesión de subvencións para o transporte de estudantes universitarios/as que cursen estudos no Campus de A Coruña

21-09-2018 -

Aberta a convocatoria para cubrir, por quenda de mobilidade, unha praza de policía local

20-09-2018 -

Convocatoria do proceso selectivo para a selección, en réxime de funcionario/a interino/a, dun/dunha oficial sepultureiro/a e configuración dunha lista de aspirantes para esta praza

19-09-2018 -

Convocatoria pública para a concesión de subvencións para o transporte de estudantes universitarios/as que cursen estudos no Campus de A Coruña

19-09-2018 -

Anuncio tribunal bolsa aspirantes a biblotecaria/o e axudante arquivo

18-09-2018 -

Resultados da selección dun director e docentes do obradoiro Inicia III

17-09-2018 -

Resultado da selección de alumnos/as-traballadores/as do Obradoiro de Emprego Inicia II

14-09-2018 -

Anuncio publicación listas de aspirantes (xefe de brigada, peón de brigadacondutor, peón de brigada)

13-09-2018 -

Anuncio modificación composición dos membros do tribunal cualificador do proceso selectivo para a creación dunha lista de aspirantes a bibliotecario/a e axudante de arquivo-arquiveiro/a

12-09-2018 -

Anuncio de convocatoria para cubrir, por quenda de mobilidade, unha praza de policía local