Escolas Culturais 2018/2019

Estas datas de matriculación repartiranse do seguinte xeito:

Días 1, 2 e 3 de outubro inscricións só residentes en Fene

Días 4 e 5 de outubro inscricións para a totalidade da poboación

Ligazóns