Anuncio da exposición pública da matrícula do imposto sobre actividades económicas (IAE) - Exercicio 2018

Anuncio da exposición pública da matrícula do imposto sobre actividades económicas (IAE) - Exercicio 2018

Publicado no BOP do luns do 7 de maio o Anuncio da exposición pública da matrícula do imposto sobre actividades económicas (IAE) - Exercicio 2018

Ligazóns