Anuncio de cobranza padrón do 2.º trimestre de subministro de auga e saneamento, canon de auga e coeficiente de vertedura

Anuncio de cobranza padrón do 2.º trimestre de subministro de auga e saneamento, canon de auga e coeficiente de vertedura

Publicado no BOP do 27 de xullo o anuncio de cobranza padrón do 2.º trimestre de subministro de auga e saneamento, canon de auga e coeficiente de vertedura

Ligazóns