Anuncio de aprobación inicial do orzamento 2018

Anuncio de aprobación inicial do orzamento 2018

Publicado no BOP do 31/07/2018 o anuncio da aprobación inicial do orzamento 2018

O orzamento considerarase definitivamente aprobado se durante ese prazo non se presentan reclamacións.

Ligazóns