Aprobación das bases de selección para a creación dunha lista de aspirantes a bibliotecario/a e axudante de arquivo-arquiveiro/a

Aprobación das bases de selección para a creación dunha lista de aspirantes a bibliotecario/a e axudante de arquivo-arquiveiro/a

Publicadas no Bop do luns 6 de agosto a Aprobación das bases de selección para a creación dunha lista de aspirantes a bibliotecario/a e axudante de arquivo-arquiveiro/a. 

O prazo de presentación de solicitudes de participación será de 7 días naturais contados a partir do seguinte ó da publicación das presentes bases no Boletín Oficial da Provincia.

Ligazóns