Anuncio de cobranza dos padróns de xuño correspondentes ao Programa básico de axuda no fogar e SAF a través da Lei de dependencia

Anuncio de cobranza dos padróns de xuño correspondentes ao Programa básico de axuda no fogar e SAF a través da Lei de dependencia

Publicado no BOP do 23/08/2018 o anuncio de cobranza dos padróns de xuño correpsondentes ao Programa básico de axuda no fogar e SAF a través da Lei de dependencia.

Descargas