Anuncio modificación composición dos membros do tribunal cualificador do proceso selectivo para a creación dunha lista de aspirantes a bibliotecario/a e axudante de arquivo-arquiveiro/a

Anuncio modificación composición dos membros do tribunal cualificador do proceso selectivo para a creación dunha lista de aspirantes a bibliotecario/a e axudante de arquivo-arquiveiro/a

Publicado o anuncio do 13 de setembro de 2018 relativo a modificación da composición dos membros do tribunal cualificador do proceso selectivo para a creación dunha lista de aspirantes a bibliotecario/a e axudante de arquivo-arquiveiro/a,

Descargas