Anuncio publicación listas de aspirantes (xefe de brigada, peón de brigadacondutor, peón de brigada)

Anuncio publicación listas de aspirantes (xefe de brigada, peón de brigadacondutor, peón de brigada)

Publicado o anuncio da Resolución da alcaldía núm. 1108/2018, do 14.09.2018, relativo  a aprobación da nova configuración das tres listas de aspirantes (xefe de brigada, peón de brigadacondutor, peón de brigada)

Descargas