Convocatoria de subvencións en réxime de concorrencia competitiva

Convocatoria de subvencións en réxime de concorrencia competitiva

Convocatoria de subvencións, en réxime de concorrencia competitiva, a entidades sen fins de lucro para actividades desenvolvidas durante o ano 2017.

As subvencións e axudas que se outorgan ao abeiro das presentes bases, terán como finalidade contribuír ao normal funcionamento do tecido asociativo (bens correntes) así como a realización de actividades de carácter cultural, deportivo, educativo, de defensa de dereitos da veciñanza e os gastos de funcionamento das entidades que as desenvolvan.

O prazo de presentación de solicitudes será até as 14.00 horas do décimo día hábil, contado a partir do seguinte ao da publicación do extracto da convocatoria no BOP.

 

Descargas
Ligazóns