Lista provisional de admitidos e excluidos proceso selectivo dun/dunha oficial sepultureiro/a, en réxime de funcionario/a interino/a, e creación de lista de aspirantes

Lista provisional de admitidos e excluidos proceso selectivo dun/dunha oficial sepultureiro/a, en réxime de funcionario/a interino/a, e creación de lista de aspirantes

Publicada a lista  provisional de admitidos e excluidos proceso selectivo dun/dunha oficial sepultureiro/a, en réxime de funcionario/a interino/a, e creación de lista de aspirantes.

Outorgar un prazo de 2 días hábiles para que os aspirantes poidan emendar a documentación presentada.

Publicado en web o 11/10/2018

Descargas