Exposición pública do acordo de aprobación inicial da cesión dun local municipal

Exposición pública do acordo de aprobación inicial da cesión dun local municipal

Publicado no BOP do 7/11/2018 o anuncio de exposición pública do acordo de aprobación inicial da cesión dun local municipal

Ligazóns