Convocatorias

29-06-2021 -

Lista de aspirantes, para o nomeamento como persoal laboral temporal ou funcionario/a interino/a, de axente de igualdade

29-06-2021 -

Lista provisional persoas admitidas e excluídas praza de técnico/a de administración xeral

25-06-2021 -

Anuncio valoración concurso axente igualdade

23-06-2021 -

Lista definitiva de admitidos/as e excluídos/as proceso selectivo dun/ha axente de Igualdade

18-06-2021 -

Lista provisional de admitidos/as e excluídos/as proceso selectivo dun/ha axente de Igualdade

Anuncio lista provisional de admitidos/as e excluídos/as para o proceso selectivo de contratación laboral temporal, mediante o sistema de concurso libre, dun/ha axente de Igualdade e creación dunha lista de aspirantes a axente de Igualdade.
17-06-2021 -

Corrección erros listado provisional admitidos/as enxeñeiro/a camiños, canles e portos

17-06-2021 -

Listado candidatos/as preseleccionados PEL 2021

14-06-2021 -

Lista provisional admitidos/as e excluídos/as lista enxeñeiro/a de camiños, canles e portos

11-06-2021 -

Convocatoria e bases do proceso selectivo para a creación dunha lista de aspirantes para futuras coberturas como funcionario/a interino/a ou persoal laboral temporal de prazas de administrativo/a

10-06-2021 -

Convocatoria e bases para o proceso selectivo de contratación laboral temporal, mediante o sistema de concurso libre, dun/dunha axente de igualdade