Convocatorias

18-07-2017 -

Lista definitiva proceso selectivo TAX

Publicado o decreto 759 do 18 de xullo de 2017, relativo á aprobación da lista definitiva de aspirantes a funcionario/a interino/a da praza de técnico de administración xeral.
18-07-2017 -

Anuncio prazas arquitecto técnico

Acordo do tribunal do proceso selectivo para a creación dunha lista de aspirantes a arquitecto técnico segundo as bases aprobadas mediante Resolución da alcaldía 245/2017, nomeado mediante Resolución de alcaldía 694/2017 na súa sesión do 18.07.2017 e anexo retificativo a esta.
13-07-2017 -

Nomeamento peóns funcionarios interinos

Publicado o anuncio de nomeamento de peóns funcionarios interinos
13-07-2017 -

Acordo do tribunal de selección lista arquitecto/a técnico/a

Publicado o anuncio do tribunal de selección relativo a valoración do primeiro exercicio e a convocatoria para o segundo exercicio da fase de oposición do proceso selectivo para a creación dunha lista de aspirantes a arquitecto técnico 

10-07-2017 -

Anuncio lista provisional TAX

Publicada a lista provisional de admitidos/as e excluidos/as á praza de técnico/a de administración xeral grupo: A
07-07-2017 -

Acordo do tribunal de selección para a creación dunha lista de aspirantes a arquitecta/o técnica/o

Publicado o anuncio do 7 de xullo do tribunal do proceso selectivo para a creación dunha lista de aspirantes a arquitecto técnico
30-06-2017 -

Resultado baremacións aspirantes praza a arquitecto/a técnico/a

Publicado o anuncio da baremación do tribunal de selección para creación lista de aspirantes a arquitecto/a técnico/a
30-06-2017 -

Contratación de persoal laboral temporal, 6 peóns e 1 oficial albanel

Publicadas no BOP do venres 30 de xuño as bases para a contratación de persoal laboral temporal dentro do plan de integración laboral da Deputación Provincial da Coruña, anualidade 2017
28-06-2017 -

Anuncio nomeamento administrativa interina

Publicado o anuncio do nomeamento como funcionaria interina
26-06-2017 -

Lista definitiva arquitectos técnicos

Publicado o decreto 694 do 25/06/2017 polo que se aproba a lista definitiva de arquitectos técnicos.