Documentación

Estatutos

Impreso para alta de socios

Impreso actualización datos socios

Se tes que modificar algún dato persoal cubre o impreso e fainolo chegar.