Contrato de xestión de servizos do servizo público de axuda no fogar do Concello de Fene

ALCALDÍA

Contrato de xestión de servizos do servizo público de axuda no fogar do Concello de Fene

Publicado no BOP do 19/10/2016 o anuncio para a licitación do contrato de xestión de servizos do servizo público de axuda no fogar do Concello de Fene

 

Presentación de ofertas.

a) Data límite de presentación: 15 días naturais dende a última das publicacións do anuncio de contratación no BOP da Coruña ou no perfil do contratante na páxina web do concello, www.fenecidadan.es

b) Lugar de presentación: no Rexistro Xeral de Entrada de documentos do Concello de Fene, avda. do Concello s/n, 15500 Fene (A Coruña), en horario de 8:30 a 14:00 horas, ou tamén presentarse en calquera dos lugares establecidos no artigo 16.4 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas.

 

Ligazóns