Proceso selectivo para a creación dunha lista de aspirantes a bibliotecario/a e axudante de arquivo

Proceso selectivo para a creación dunha lista de aspirantes a bibliotecario/a e axudante de arquivo

Segundo a acta da comisión avaliadora no proceso selectivo para a creación dunha lista de aspirante a bibliotecario/a e axudante de aquivo-arquiveiro/a, o tribunal acorda conceder un prazo de 5 días hábiles para subsanar a documentación aportada.

Descargas