Aprobación definitiva da modificación do Anexo I das bases de execución do orzamento

Aprobación definitiva da modificación do Anexo I das bases de execución do orzamento

Ligazóns