Autónomos e microempresas de Fene poderán solicitar subvencións ata o 25 de novembro

Autónomos e microempresas de Fene poderán solicitar subvencións ata o 25 de novembro

Publicado no BOP do 9 de novembro o extracto da convocatoria pública do Concello de Fene (A Coruña) para axudas a concellos adheridos ao Fondo de Financiamento para a Reactivación Económica e Social da provincia. PEL-REACTIVA.

O prazo de presentación de solicitudes iniciarase a partir do día seguinte ao da publicación do extracto da convocatoria no Boletin Oficial d Provincia, e finalizará ás 14:00 horas do día 25 de novembro de 2020.

As solicitudes presentaranse por vía telemática a través do espazo habilitado na Sede Electrónica do Concello de Fene:

https://sede.fene.gal/opencms/gl/procedimientosytramites/tramites/SolicitudAyudasPelReactiva

Ligazóns