Anuncio de aprobación inicial da modificación de crédito número 22/2020 de suplemento de crédito 2/2020

Anuncio de aprobación inicial da modificación de crédito número 22/2020 de suplemento de crédito 2/2020

Publicado no BOP do 9 de novembro o anuncio de aprobación inicial da modificación de crédito número 22/2020 de suplemento de crédito 2/2020

Ligazóns