Aprobación definitiva dos expedientes de modificación de créditos 21/2020, subexpediente 03/2020 de crédito extraordinario e suplemento de crédito e de modificación de créditos 22/2020, subexpediente 02/202

Aprobación definitiva dos expedientes de modificación de créditos 21/2020, subexpediente 03/2020 de crédito extraordinario e suplemento de crédito e de modificación de créditos 22/2020, subexpediente 02/202

Publicado anuncio do 9 de decembro relativo a aprobación definitiva dos expedientes de modificación de créditos 21/2020, subexpediente 03/2020 de crédito extraordinario e suplemento de crédito e de modificación de créditos 22/2020, subexpediente 02/2020 de suplemento de crédito

Ligazóns