Corrección de errores referente a convocatoria para proveer varias plazas.

Corrección de errores referente a convocatoria para proveer varias plazas.

Publicado no BOE do 19 de xaneiro de 2020 o anuncio de corrección de erros referente a convocatoria para proveer varias plazas que dí"Advertido erro na inserción da Resolución do 4 de xaneiro de 2021, do Concello de Fene (A Coruña), referente á convocatoria para prover varias prazas de Auxiliar Administrativo/a e unha praza de Peón/a de Servizo de Limpeza, publicada no «Boletín Oficial do Estado» número 12, do 14 de xaneiro de 2021, procédese á súa rectificación:

Na páxina 3454, onde di: «O prazo de presentación de solicitudes será de vinte días hábiles», debe dicir: «O prazo de presentación de solicitudes será de vinte días naturais».

Ábrese novo prazo de presentación de solicitudes de vinte días naturais a partir do día seguinte á publicación desta resolución no «Boletín Oficial do Estado», dando por válidas as solicitudes presentadas no anterior prazo concedido."

Ligazóns