Aberto o prazo de solicitude proceso selectivo para a cobertura, en quenda libre e mediante persoal funcionario de carreira, dunha vacante de conserxe

Aberto o prazo de solicitude proceso selectivo para a cobertura, en quenda libre e mediante persoal funcionario de carreira, dunha vacante de conserxe

Publicado no BOE do 1 de marzo de 2021 o anuncio relativo ao proceso selectivo para a cobertura, en quenda libre e mediante persoal funcionario de carreira, dunha vacante de conserxe incluída na OEP do Concello de Fene do ano 2019.

O prazo de presentación de instancias/solicitudes de participación será de vinte días naturais contados dende o seguinte ao da publicación do anuncio da convocatoria no Boletín Oficial do Estado (boe 01 de marzo de 2021). A non presentación en tempo e forma suporá a inadmisión da persoa aspirante no proceso selectivo.

 

Ligazóns