Bando da alcaldía relativo á obrigatoriedade da xestión da biomasa nas parcelas afectadas polas redes secundarias de faixas

Bando da alcaldía relativo á obrigatoriedade da xestión da biomasa nas parcelas afectadas polas redes secundarias de faixas

O Concello de Fene, ven de publicar un bando da alcaldía relativo á obrigatoriedade da xestión da biomasa nas parcelas afectadas polas redes secundarias de faixas.

Comunícase as persoas responsables que dispoñen ata o 31 de maio para o cumprimento voluntario da súa obriga para xestionar a biomasa nas parcelas afectadas polas redes secundarias de faixas.

Nos documentos achegados poden descargar o citado bando e o plan prevención e defensa contra incendios forestais do Concello de Fene.

Descargas
Ligazóns