Anuncio sobre o establecemento de dous períodos de pagamento en período voluntario para os recibos emitidos pola Deputación da Coruña

Anuncio sobre o establecemento de dous períodos de pagamento en período voluntario para os recibos emitidos pola Deputación da Coruña

Anuncio publicado no BOP núm. 58 do luns 29 de marzo en relación co establecemento de dous períodos de pagamento en período voluntario para os recibos emitidos pola Deputación da Coruña.

Descargas