Anuncio tribunal de selección do proceso selectivo para a creación dunha lista de aspirantes a técnico/a de xestión

Anuncio tribunal de selección do proceso selectivo para a creación dunha lista de aspirantes a técnico/a de xestión

Anuncio do tribunal de selección do proceso selectivo para a creación dunha lista de aspirantes a técnico/a de xestión segundo as bases aprobadas mediante Resolución da alcaldía 167/2021, nomeado mediante Resolución de alcaldía 314/2021 nas sesións que tiveron lugar o 9 e 12 de abril de 2021.

Concédese un prazo de dous días hábiles para a presentación de alegacións ás valoracións efectuadas

Descargas