Lista de aspirantes para o nomeamento como funcionario/a interino/a de técnico/a de xestión

Lista de aspirantes para o nomeamento como funcionario/a interino/a de técnico/a de xestión

Anuncio relativo á aprobación da lista de aspirantes para o nomeamento como funcionario/a interino/a de técnico/a de xestión. Ver aquí

Descargas