Aberto o prazo da convocatoria de dúas prazas de administrativo/a

Aberto o prazo da convocatoria de dúas prazas de administrativo/a

Publicado no BOE do 23 de abril a resolución referente a convocatoria de dúas prazas de administrativo.

O prazo de presentación de instancias/solicitudes de participación será de vinte días naturais contados dende o seguinte ao da publicación do anuncio da convocatoria no Boletín Oficial do Estado. A non presentación en tempo e forma suporá a inadmisión da persoa aspirante no proceso selectivo. 

Ligazóns