Anuncio relativo ao nomeanto como funcionario interino dunha praza do grupo: A; subgrupo: A2; escala: administración xeral/especial

Anuncio relativo ao nomeanto como funcionario interino dunha praza do grupo: A; subgrupo: A2; escala: administración xeral/especial

Publicado o anuncio relativo  ao nomeanto como funcionario interino dunha praza do grupo: A; subgrupo: A2; escala: administración xeral/especial; subescala: técnica; denominación: técnico de xestión, para a provisión do posto co código 02.01.00.05 da RPT.

 

Descargas