Anuncio corrección erros bases arquitecto/a técnico/a

Anuncio corrección erros bases arquitecto/a técnico/a

Publicado o anuncio relativo  á CORRECCIÓN DE ERRO NA RESOLUCIÓN DA ALCALDÍA NÚM. 185/2021 DE APROBACIÓN DE BASES DE SELECCIÓN PARA A CREACIÓN DUNHA LISTA DE ASPIRANTES A FUNCIONARIO/A INTERINO/A DE PRAZAS DE ARQUITECTO/A TÉCNICO/A GRUPO: A; SUBGRUPO: A2; ESCALA: ADMINISTRACIÓN ESPECIAL; SUBESCALA: TÉCNICA, MEDIANTE O SISTEMA DE CONCURSO-OPOSICIÓN LIBRE.

Descargas
Ligazóns