Convocatoria e bases de selección para a creación dunha lista de aspirantes, como funcionario/a interino/a, a enxeñeiro/a de camiños, canles e portos

Convocatoria e bases de selección para a creación dunha lista de aspirantes, como funcionario/a interino/a, a enxeñeiro/a de camiños, canles e portos

Publicado no BOP do 19 de maio a aprobación da convocatoria e bases de selección para a creación dunha lista de aspirantes, como funcionario/a interino/a, a enxeñeiro/a de camiños, canles e portos.

O prazo de presentación de solicitudes de participación será de 7 días naturais contados a partir do seguinte ó da publicación das presentes bases no boletín oficial da Provincia da Coruña.

A selección do persoal que conformará a listaxe derivada desta convocatoria realizaranse polo sistema de concurso-oposición libre.

 

Descargas
Ligazóns