Acordo do tribunal de selección do proceso selectivo para a creación dunha lista de aspirantes a arquitecto/a técnico/a

Acordo do tribunal de selección do proceso selectivo para a creación dunha lista de aspirantes a arquitecto/a técnico/a

Publicado o acordo do día 19.05.2021 do tribunal de selección proceso selectivo para a creación dunha lista de aspirantes a arquitecto/a técnico/a.

Fronte a estes acordos calquera persoa interesada poderá interpoñer recurso de alzada no prazo dun
mes dende a súa publicación na páxina web do Concello ante o tribunal de selección ou ante o
alcalde do Concello de Fene -órgano competente para a súa resolución.

Descargas