Anuncio nomeamento funcionario interino arquitecto técnico

Anuncio nomeamento funcionario interino arquitecto técnico

Publicado o anuncio do 25.05.2021 relativo ao nomeamento por Resolución da alcaldía núm. 599/2021 dun funcionario interino, arquitecto técnico.

Descargas