Partido Popular de Fene

O Partido Popular de Fene esta orientado e baseado nas siguientes liñas de actuacion, integradora, reformista, humanista, racional e solidaria, e cun ideario centrista.

Enderezos:

 • Sede Fene:  Rúa das Cañotas 18 entrechán B - Perlío. Fene
 • Na Casa do Concello: Avda. do Concello, s/n. 3º andar - 15500 - Fene

Atención ao público: martes e xoves de 11.00 a 13.00 horas.
Teléfonos e Fax: 981 343 220 / 670 618 162 / Caixa de correogrupoppfene@yahoo.es

Grupo municipal

 • Gumersindo Galego. Avogado, Voceiro.
 • Rocío Aurora Bertoa Puente. Avogada.
 • Juan Franco Casal. Avogado.
 • Juana Barro Couto. Taxista.
 • José Andrés Serantes Painceiras. Mecánico.
 • Alejadro Jorge Gutierrez Sánchez. Avogado.
 • Ana María Novo Picos. Ama de Casa.

O noso proxecto

O traballo do Partido Popular en Fene está orientado e baseado nas seguintes liñas de actuación.

 • Integradora: porque entendemos que é un sentimento común compartido pola inmensa maioría do noso pobo.
 • Reformista: porque pretendemos mellorar as institucións comúns do Estado para que estas dean acollida ás nosas arelas de autogoberno.
 • Humanista: porque sitúa ás persoas, e á garantía do exercicio dos dereitos individuais de todos como primeiro obxectivo.
 • Racional: porque condiciona a política institucional á mellora do benestar individual.
 • Solidaria: porque quere compartir con outros pobos o obxectivo irrenunciable dunha mellora para todos.

Un ideario centrista

 • Integrador: que non exclúe nin descualifica a aqueles cos que non concordamos, nin os consideramos "antigalegos".
 • Reformista: que rexeita as involucións no autogoberno.
 • Humanista: que rexeita a subordinación do individuo ao grupo.
 • Racional: que pensa que as mellores políticas son as que resolven os problemas dos cidadáns.
 • Solidario: que quere compartir con todos a necesidade do esforzo común e o apoio mutuo.
Ligazóns